Lid Worden van Connect'Event voor slechts 20€!

Profiteer van onze nog lagere prijzen en ontvang een consumptiebon van 5€ voor onze volgende evenementen!

Woon je in Wokra? Betaal slechts 15€!

Ik wens lid te worden van Connect'event !

CONNECT’EVENT VZW- ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Introductie

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de nabijheidverbinding tussen mensen die namelijk tot dezelfde dezelfde wijk, dezelfde gemeente, hetzelfde bedrijf en andere groepen in de brede zin behoren.

Zij streeft de verwezenlijking van haar doel na in het bijzonder door, zonder winstoogmerk : 

–  het bevorderen en vergemakkelijken van recreatieve, culturele of professionele evenementen/activiteiten in de meest uiteenlopende vormen die voldoen aan de wensen en behoeften van mensen, groepen en organisaties.

– het opzetten van verenigende evenementen (culturele, sociale, educatieve, familiale, ambachtelijke, creatieve, feestelijke, professionele, culinaire of andere evenementen).

 – lokale, regionale of nationale actoren (producenten, handelaars, ambachtslieden, zelfstandigen) te verenigen en te promoten, waar mogelijk en gewenst. 

–  het verkopen, huren of uitlenen van materiaal om bovenstaande evenementen/activiteiten te organiseren   

  1. Lid

– 2.1 : Registratie

De verhuur van materiaal tegen “ledenprijzen” impliceert lidmaatschap van Connect’Event. Bij de inschrijving als lid wordt een inschrijvingsformulier ondertekend. Deze registratie is familiaal en nominatief. Bovendien krijgt het nieuwe lid 5 euro korting op een toekomstig evenement van Connect’Event.

De inschrijving is onmiddellijk na indiening van het inschrijvingsformulier en betaling van de lidmaatschapsbijdrage. Het lidmaatschap is 1 jaar geldig en voor de verlenging gelden dezelfde regels als voor de eerste inschrijving. Alleen meerderjarige personen kunnen zich abonneren op Connect’Event.

– 2.2 : Gegevens van de leden

De gegevens die tijdens het inschrijvingsproces van onze leden worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Connect’Event. Deze gegevens worden gebruikt om met onze leden te communiceren. Deze gegevens worden beschermd door de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Onze gegevens moeten up-to-date worden gehouden, dus elke wijziging in contactgegevens moet zo spoedig mogelijk worden gemeld.

Indien een lid zijn lidmaatschap wenst te beëindigen, dient hij alle gehuurde materiaal terug te geven en eventuele openstaande bedragen te betalen. Met hun instemming zal hun lidmaatschap dan worden opgeschort. Terugbetaling, zelfs gedeeltelijk, van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

  1. Huurvoorwaarden

3.1 Verhuur :

De huur van materiaal is nominatief en tegen betaling van het overeenkomstige huurtarieven.

Verhuur tegen de ledenprijs is alleen mogelijk als de contributie van het lid in orde is en het lid geen openstaande verhuur heeft. Bij verhuur betaalt het lid rechtstreeks de huurprijs.

3.2 Abonnementen :

 Jaarlijkse bijdrage van 15 euro voor de inwoners van Kraainem en Wezembeek-Oppem

o Jaarlijkse bijdrage van 20 euro voor inwoners van andere gemeenten

3.3 Huurtarieven voor leden: 

De tarieven zijn zichtbaar op Connectevent.be

De tarieven kunnen variëren naargelang de indexerin

3.4 Huurperiode :

De huurperiode wordt op voorhand bepaald met een verantwoordelijk van Connect’Event.

3.5 Reserveringen:

Leden kunnen materiaal reserveren. Daartoe moet het lid Connect’Event per e-mail of telefonisch op de hoogte brengen van het materiaal dat hij/zij wenst te lenen en de gewenste datum van afhaling. De huurder is verplicht Connect’Event op de hoogte te brengen indien hij/zij niet aanwezig kan zijn. Indien het lid niet komt opdagen op de datum van afhaling, zal het gereserveerde materiaal opnieuw ter beschikking worden gesteld. 

3.6 Verantwoordelijkheid van het lid voor de gehuurde uitrusting:

Verhuur geschiedt op naam en onder de verantwoordelijkheid van het verhurende lid, zelfs indien het gehuurde materiaal aan een derde wordt overhandigd, geldt hetzelfde voor de teruggave van het materiaal.

Het lid is verplicht de gehuurde uitrusting terug te geven:

o Volledig

o Schoon en opgeruimd

o In de originele staat

3.7 Vernietiging, beschadiging of verlies van onderdelen: 

Het materiaal dat beschikbaar is op Connect’Event is in bruikbare staat en volledig. De huurder kan de toestand op het ogenblik van de huur controleren.

Het lid verbindt zich ertoe dat er steeds een volwassene aanwezig is die toeziet op het correcte gebruik van de gehuurde uitrusting.

Bij terugkeer controleert Connect’Event de staat en de inhoud van het materiaal in aanwezigheid van het lid.

Elke schade aan het gehuurde materiaal (met uitzondering van normale slijtage) is ten laste van de huurder, die zich ertoe verbindt de eventueel noodzakelijke reparatie- of vervangingskosten te vergoeden.

In geval van recidive kan het lid zijn recht op uitlening tijdelijk of definitief verliezen.